1. Yılmaz, I., Keskin, İ. (2006). Şebinkarahisar (Giresun) Yöresindeki Kaya Şevlerinin Duraylılığının Kinematik Analizi ve Yapısal Yaklaşım. CUBAP Projesi, M-202. (Yardımcı Araştırmacı).
  2. Yılmaz, I., Keskin, İ. (2007). Şebinkarahisar ve Aluçra (Giresun) Yöresi Heyelanları: Heyelan Duyarlılık Haritalarının Frekans Oranı (FR) ve Yapay Sinir Ağları (YSA) Modelleri Kullanılarak Hazırlanması. CUBAP Araştırma Projesi, M-277. (Yardımcı Araştırmacı).
  3. Yılmaz, I., (2009). Kayaçlarda Serbest Basınç Dayanımının Dolaylı Olarak Belirlenmesine Yönelik Yeni Bir Deney Yönteminin Geliştirilmesi: Karot Boğma Deneyi (CST) TÜBİTAK Projesi (Bursiyer).
  4. Yılmaz, I., Keskin, İ., Yıldırm M., Çivelekoğlu B. (2009). Şebinkarahisar (Giresun) ve çevresinin kaya düşmesi tehlikesi açısından değerlendirilmesi ve CBS tabanlı modelin üretilmesi CUBAP Araştırma Projesi, M-342 (Yardımcı Araştırmacı).
  5. Yılmaz, I., Keskin, İ. (2011). Jipslerde Dolinlerin Oluşum Mekanizmaları Açısından Süreksizlik Özelliklerinin Etkilerinin Araştırılması: KD Sivas Örneği CUBAP Projesi, M-366 (Yardımcı Araştırmacı).
  6. Keskin, İ. (2015). Tarihi bir kent Safranbolu'nun kaya düşmesi tehlikesi açısından değerlendirilmesi TÜBİTAK 1002 Proje No. 114Y265 (Proje Yürütücüsü).
  7. Keskin, İ. (Devam ediyor). Farklı boyutlardaki yüksek fırın cüruflarının zeminlerin şişme ve konsolidasyon özelliklerine etkilerinin araştırılması. Karabük Üniversitesi BAP projesi, Proje No: KBÜ-BAP-14/1-DS-031 (Proje Yürütücüsü).

 

Son Güncelleme: Çarşamba, 06 Ocak 2016 15:52
Facebook