Ulaştırma Mühendisliğine Giriş

İnan Keskin tarafından yazıldı. Kategori: Ders Notlarım

Ulaştırma Mühendisliği; Kara, deniz ve hava yolları ile demiryolu ve petrol-doğal gaz hatları gibi her türlü ulaşımın ekonomik, güvenlikli, temiz ve medeni bir şekilde yapılmasını teminde birinci derecede sorumluluk alabilecek şekilde eğitilmiş mühendislik dalıdır.

Ulaştırma Mühendisliği konuları, günümüze kadar üniversite eğitim yapılanmasında inşaat mühendisliği eğitiminin bir alt dalı olarak yer almış olup, ulaştırma anabilim dalının altında bir başlık olarak incelenerek inşaat mühendisliği müfredatlarında yer bulmuştur. Ancak geniş bir bakış açısıyla eğitim öğretim yapan inşaat mühendisliğinde ulaştırma anabilim dalının konuları sınırlı bir yer bulamakta olup, konunun bir mühendislik perspektifinden irdelenmesi artık kaçınılmaz olmuştur. Gelişen ve değişen koşullar, ulaştırma kavramınışehir ve bölge planlama, harita mühendisliği, çevre mühendisliği, jeoloji mühendisliği, bilgisayar mühendisliği gibi alanlardan destek alınmasını gerektiren bir disiplinler arası bir konu haline bürümüştür. Son yıllarda gelişen yeni teknolojilerin akıllı ulaşım sistemleri kapsamında ulaştırma sistemleri ve trafik yönetimi alanında da kullanılmasıyla, bu disiplinler arası özelliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, bilgisayar teknoloji vb. gibi alanları da kapsayacak şekilde genişletmektedir.

Bu kapsamında Ulaştırma Mühendisliğinin çeşitli mühendslik dalları ile ilişkileri, müfredat programı, dünya örnekleri ve çalışma konuları anlatılmaktadır.

Ders notlarına "Ders Notu" linkiden ulaşabilirsiniz.

 

Son Güncelleme: Cuma, 24 Ekim 2014 16:01
Facebook