Uluslararası Sempozyumlarda Sunulan ve Sempozyum Kitabında Basılan Bildiriler

 1. Ateş, A., Işık, N., Keskin, İ. (2015) Damage due to liquefaction during the 1999 Duzce Earthquake for suburban part of Duzce city, NW of Turkey, The World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, 7-11 Semtember 2015, Prag (Czech Republic)
 2. Yıldırım, M., Keskin, İ., Yilmaz, I., Ateş, A. (2015) A landslide induced by overloading and seepage from water supply tank: the case study from Akıncılar (Sivas, Turkey), The World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, 7-11 Semtember 2015, Prag (Czech Republic)
 3. Yılmaz, I., Keskin, İ., Marschalko, M. (2015) Rock mass parameters based doline susceptibility mapping in gypsum terrain. The World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, 7-11 September 2015, Prag (Czech Republic).
 4. Keskin, İ., Yılmaz, I., (2015) Morphometric and geological features of karstic depressions in gypsum (Sivas, Turkey). The World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, 7-11 September 2015, Prag (Czech Republic).
 5. Keskin, İ., Yılmaz, I. (2010). Relationships between rock mass properties of gypsum and dolin formation. Geophysical Research Abstracts, Vol. 12, EGU2010-690.
 6. Yılmaz, I., Keskin, İ., Marschalko, M., Bednarik, M. (2010) Collapse susceptibility mapping in karstified gypsum terrain (Sivas Basin - Turkey) by conditional probability, logistic regression, artificial neural network models. Geophysical Research Abstracts, Vol. 12, EGU2010-42-2.
 7. Yılmaz, I., Keskin, İ. (2007). "Toe erosion induced landslides from Sebinkarahisar (Giresun-Turkey): Part II, physically based susceptibility mapping". Int. Conf. SGEM 2007 Proceeding Book, Bulgaria, p. 96.
 8. Yılmaz, I., Keskin, İ. (2007). Toe erosion induced landslides from Sebinkarahisar (Giresun-Turkey): Part I. Int. Conf. SGEM 2007 Proceeding Book, Bulgaria, p. 95.
 9. Yılmaz, I., Keskin, İ., Yıldırım, M., Çivelekoglu,. B. (2008). Rockfall hazard mappıng usıng gıs software an applıcatıon ın a selected area from Şebınkarahısar (Giresun-  Turkey) (8. International Scientific conference SGEM 2008 Abstract).


Ulusal Sempozyumlarda Sunulan ve Sempozyum Kitabında Basılan Bildiriler

 1. Ateş, A., Keskin, İ., Işık, N.S., Orhan, O., (2015), Düzce ilinde (Gölyaka) kat yüksekliği belirlenmesi araştırmalarında sismik ve geoteknik parametrelerin kullanılması: Düzce örneği, 6. Geoteknik Sempozyumu, 26-27 Kasım 2015, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 2. Keskin, İ. (2012). Desteksiz bir kazının tetiklediği heyelanın değerlendirilmesi: Karabük üniversitesi stadyum örneği, Jeoloji Mühendisliği Bölümü 30. Yıl Sempozyumu 11-13 Ekim 2012 Sivas.
 3. Keskin, İ. (2012). Boğaziçi (Erzincan/Türkiye) çevresindeki kaya düşme tehlikesinin analizi ve değerlendirilmesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü 30. Yıl Sempozyumu 11-13 Ekim 2012 Sivas.
 4. Yılmaz, I., Keskin, İ. ve Yıldırım, M. (2007). Çetinkaya-Divriği (Sivas) demiryolu geçkisindeki kaya şevlerinin duraylılıklarının kinematik analiz tekniğiyle değerlendirilmesi. (60.TJK 317-319).
Son Güncelleme: Pazartesi, 30 Kasım 2015 11:16
Facebook