Yol Geotekniği

İnan Keskin tarafından yazıldı. Kategori: Ders Notlarım

Ders Notlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Son Güncelleme: 08 Ekim 2016
 
İnan Keskin tarafından yazıldı. Kategori: Ders Notlarım

Bu ders, Karabük Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde INM405 koduyla okutulmakta olan "Temeller" dersi kapsamında anlattığım ve aşağıdaki tablodaki başlıkları kapsamaktadır.


Hafta

Konular

1

Ders Amacı-İçeriği, Zemin İnceleme Yöntemleri

2

Arazi Deneyleri

3

Yüzeysel Temeller; Kare/Dikdörtgen Temeller, Daire ve Halka Temeller, Birleşik Temel, Sürekli Temel, Şerit Temel

4

Yüzeysel Temellerde Taşıma Gücü; Taşıma Gücü Teorileri

5

Yüzeysel Temellerde Taşıma Gücü; Arazi Deneyleri ile Taşıma Gücü Hesaplamaları

6

Eksantrik Yüklü Temeller

7

Derin Temeller; Kazıklar

8

Kazıkların Taşıma Gücü; Problem Çözümü

9

Derin Temeller; Ayak ve Keson Temeller

10

Temellerin Oturması; Oturmanın Tanımı, Mekanizması

11

Temellerin Oturması; Problem Çözümleri

12

Temel Zemini İyileştirmeleri

13

Temel Çukuru Güvenliği; Destekli Kazıların Tasarımı

14

Ankarajlar

Son Güncelleme: 06 Aralık 2016
 
İnan Keskin tarafından yazıldı. Kategori: Ders Notlarım

Ders süresince, öğrencilere zemin mekaniğinin temelleri öğretilmektedir. Ders kapsamında öğrencilerin, teorik bilgi yanında laboratuar deneyimi kazanması amaçlanmış olup, ek olarak zemin mekaniğinin temel konularını içeren problemlerin çözümlerinede yer verilmiştir.

Bu ders, Karabük Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde INM305 koduyla okutulmakta olan "Zemin Mekaniği I" dersi kapsamında anlattığım ve aşağıdaki tablodaki başlıkları kapsamaktadır.

 

Haftalık Konular

Hafta 1:

Zeminlerin Oluşumu

Hafta 2:

Zeminlerin Fiziksel ve Endeks Özelliklerinin Tanımlanması Ve Problem Çözümleri

Hafta 3:

Zeminlerin Fiziksel ve Plastisite Özelliklerine Yönelik Deneyler

Hafta 4:

Zeminlerin Sınıflandırılması

Hafta 5:

Zemin Sınıflama Deneyleri

Hafta 6:

Zemin Sınıflama Sitemleri Uygulamaları ve Karşılaştırmalar

Hafta 7:

Zemin Suyu

Hafta 8:

Zeminde Gerilmeler ve Dağılışı

Hafta 9:

Gerilme Altında Zemin Davranışları

Hafta 10:

Zeminlerin Kompaksiyonu

Hafta 11:

Standart Proktor Deneyi ve Modifiye Proktor Deneylerinin Uygulaması

Hafta 12:

Sıkışma ve Konsolidasyon Teorisi

Hafta 13:

Konsolidasyon Deneyi

Hafta 14:

Karışık Problem Çözümleri

Hafta 15:

Final Sınavı

 

Son Güncelleme: 11 Mart 2016
 
İnan Keskin tarafından yazıldı. Kategori: Ders Notlarım

Bu ders, Karabük Üniversitesi Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Programında KUT219 koduyla okutulmakta olan "Yol Geotekniği" dersi kapsamında anlattığım ve aşağıdaki tablodaki başlıkları kapsamaktadır.

Ders notlarına "Ders Notu" linkiden ulaşabilirsiniz.

Son Güncelleme: 01 Aralık 2014
 
İnan Keskin tarafından yazıldı. Kategori: Ders Notlarım

Ulaştırma Mühendisliği; Kara, deniz ve hava yolları ile demiryolu ve petrol-doğal gaz hatları gibi her türlü ulaşımın ekonomik, güvenlikli, temiz ve medeni bir şekilde yapılmasını teminde birinci derecede sorumluluk alabilecek şekilde eğitilmiş mühendislik dalıdır.

Ulaştırma Mühendisliği konuları, günümüze kadar üniversite eğitim yapılanmasında inşaat mühendisliği eğitiminin bir alt dalı olarak yer almış olup, ulaştırma anabilim dalının altında bir başlık olarak incelenerek inşaat mühendisliği müfredatlarında yer bulmuştur. Ancak geniş bir bakış açısıyla eğitim öğretim yapan inşaat mühendisliğinde ulaştırma anabilim dalının konuları sınırlı bir yer bulamakta olup, konunun bir mühendislik perspektifinden irdelenmesi artık kaçınılmaz olmuştur. Gelişen ve değişen koşullar, ulaştırma kavramınışehir ve bölge planlama, harita mühendisliği, çevre mühendisliği, jeoloji mühendisliği, bilgisayar mühendisliği gibi alanlardan destek alınmasını gerektiren bir disiplinler arası bir konu haline bürümüştür. Son yıllarda gelişen yeni teknolojilerin akıllı ulaşım sistemleri kapsamında ulaştırma sistemleri ve trafik yönetimi alanında da kullanılmasıyla, bu disiplinler arası özelliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, bilgisayar teknoloji vb. gibi alanları da kapsayacak şekilde genişletmektedir.

Bu kapsamında Ulaştırma Mühendisliğinin çeşitli mühendslik dalları ile ilişkileri, müfredat programı, dünya örnekleri ve çalışma konuları anlatılmaktadır.